PT mangler vi ikke nye medarbejdere 

Virksomhedsbeskrivelse: 

Sejersten Kloak Service A/S har i mange år løst alle typer opgaver inden for kloakrensning, kloakservice, slamsugning, TV-inspektion, forsikringsskader, lokalisering af rotter, ADR-Kørsel og lignende for både private, virksomheder samt offentlige institutioner i hele Nordsjælland.

Virksomheden arbejder med miljørigtige løsninger og har både moderne og miljørigtigt udstyr samt erfarne folk, der får løst opgaven på den bedst mulige måde. Virksomheden bestræber sig på miljørigtige løsninger, og bruger eksempelvis genbrugsvand til opgaverne for at spare på vores drikkevand. Dette gøres blandt andet ved at opsamle regnvand, som fyldes på bilerne. I udførelsen af arbejdet er det vigtigt for Sejersten Kloak Service, til hver en tid at overholde gældende lovkrav samt brancherelaterede regler. Målet er at påvirke miljøet mindst muligt ved brug af miljørigtige hjælpematerialer og kører i miljørigtige biler. Desuden tilskyndes medarbejdere og samarbejdspartnere til at agere miljøbevidste.


Leveret af