Sejersten Kloak Service A/S leverer altid hurtig og effektiv kloakservice,
og vi har udstyret og ekspertisen til at hjælpe dig, hvis din kloak er stoppet.

Vi har mange års erfaring

Vi har mange års erfaring

Hos Sejersten Kloak Service A/S har vi mere end 40 års erfaring i branchen, og vi løser alle typer af opgaver inden for kloakrensning, kloakservice, slamsugning, TV-inspektion, ADR-Kørsel og lignende.

Vi servicerer både virksomheder, offentlige institutioner og private i hele Nordsjælland.

Tilknyttet DTVK kontrolordning

Moderne og miljørigtigt udstyr

Moderne og miljørigtigt udstyr

Med vores moderne og miljørigtige udstyr og erfarne folk er du sikker på at få løst opgaven på den bedst mulige måde.

Vi bestræber os på at bruge genbrugsvand til vores opgaver for at spare på vores drikkevand. Dette gør vi blandt andet ved at opsamle regnvand, som vi fylder på vores biler.

Vi er miljøbevidste

Vi er miljøbevidste

I udførelsen af vores arbejde er det vigtigt for os altid at overholde gældende lovkrav samt brancherelaterede regler. Vi forsøger at påvirke miljøet mindst muligt ved brug af miljørigtige hjælpematerialer og kører i miljørigtige biler.

Desuden tilskynder vi vores medarbejdere og samarbejdspartnere til at agere miljøbevidste.

Vores arbejdsområder

Vores arbejdsområder

Vi tilbyder alle typer kloakrensning og spuling. Ud over dette tømmer, renser og spuler vi også sandfang, fedtudskillere, olieudskillere og brønde.

Desuden tæthedsprøver vi også olieudskillere. Vi kører akut ud til private og erhverv over hele Nordsjælland, herunder bl.a. til Farum, Hillerød, Frederikssund, Frederiksværk m.fl.

Døgnvagt

Indenfor alm. kontortid ring på 47 31 00 92, hvis du har spørgsmål eller har brug for assistance.

Du kan også sende os en mail her.

SEND OS EN MAIL

    Ja tak, Jeg vil gerne ringes op!