Tæthedstest/prøvning af olie og benzinudskillere

Har du en olie -og benzinudskiller? - Så kan Sejersten hjælpe dig med at holde den ved lige

Hos Sejersten Kloak Service A/S udfører vi Tømning/servicering af fedtudskillere.

Tæthedstest og prøvning af olie og benzinudskillere.

Grundet de skærpede miljøkrav fra myndighedernes side oplever vi en stigning af påbud om tæthedprøvning. Denne prøvning afslører om der er revner, forskudte samlinger eller andet, der skal repareres.

Har du et olieudskilleranlæg er det vigtigt at der bliver foretaget en årlig visuel inspektion af olieudskilleren. Vi anbefaler desuden, at der bliver lavet en tæthedsprøvning mindst hver 5 år.

Ved valg af Sejersten Kloak Service A/S til at udføre denne opgave, vil der blive udfyldt en rapport ved den årlige inspektion samt ved tæthedsprøvningen hvert 5 år.

Disse rapporter vil blive opbevaret hos Sejersten Kloak Service A/S, og du som kunde vil automatisk blive kontaktet, når der atter er tid til inspektion og tæthedsprøvning af dit anlæg – med mindre andet er aftalt. Så behøver du ikke bekymre dig om at huske på dette.

Vi kan også servicere dig fra Skibby se Hornsherred Kloakservice.

Tæthedstest og -prøvning af olie -og benzinudskillere

Udskilleranlægget bliver tømt med en slamsuger og efter tømning
bliver udskilleren rengjort og fyldt med vand.

Brønde og udskiller vil jævnligt blive tilset og rengjort for at undgå driftsforstyrrelser.

Olieudskilleren og slamfanget bør pejles jævnligt, så man kan vurdere lagtykkelsen og dermed hvornår anlægget skal tømmes.
Man skal følge den samme procedure hver gang man pejler. I starten bør man pejle oftere, for at få opbygget et erfaringsgrundlag.

Pejlefrekvensen kan sættes ned, når man har fundet den omtrentlige tømningsfrekvens for udskilleren.

Ved mistanke om utæthed skal kommunen straks kontaktes.

KONTAKT OS

Tæthedstest og -prøvning af olie -og benzinudskillere

Sejersten Kloak Service A/S tilbyder følgende

  • Tæthedsprøvning
  • Tømning med slamsuger/ADR-bil med uddannet personale
  • Pejling af olieudskiller og slamfang

Døgnvagt

Kontakt os allerede i dag på 47 31 00 92 eller gå til vores kontakt side for at få et uforpligtende tilbud på Tømning/servicering af fedtudskillere.

SEND OS EN MAIL

    Ja tak, Jeg vil gerne ringes op!