Velkommen hos Sejersten Kloak Service A/S

Sejersten Kloak Service leverer altid hurtig og effektiv kloakservice, og vi har udstyret og ekspertisen til at hjælpe dig, hvis din kloak er stoppet.


Mange års erfaring med erhverv og private

Hos Sejersten Kloak Service har vi mere end 40 års erfaring i branchen, og vi løser alle typer af opgaver inden for kloakrensning, kloakservice, slamsugning, TV-inspektion, ADR-Kørsel og lignende. Vi servicerer både virksomheder, offentlige institutioner og private i hele Nordsjælland.


Moderne og miljørigtigt udstyr

Med vores moderne og miljørigtige udstyr og erfarne folk er du sikker på at få løst opgaven på den bedst mulige måde. Vi bestræber os på at bruge genbrugsvand til vores opgaver for at spare på vores drikkevand. Dette gør vi blandt andet ved at opsamle regnvand, som vi fylder på vores biler.


Vi er miljøbevidste

I udførelsen af vores arbejde er det vigtigt for os altid at overholde gældende lovkrav samt brancherelaterede regler. Vi forsøger at påvirke miljøet mindst muligt ved brug af miljørigtige hjælpematerialer og kører i miljørigtige biler. Desuden tilskynder vi vores medarbejdere og samarbejdspartnere til at agere miljøbevidste.

Vores arbejdsområder

Vi kan hjælpe med rensning af alle former for afløb, brønde, kloakker, toiletter og køkkenvaske. Ud over dette tømmer, renserog spuler vi også sandfang, fedtudskillere, olieudskillere og brønde. Desuden tæthedsprøver vi også olieudskillere.


Vi rykker hurtigt ud, hvis du har oversvømmelse

Skulle uheldet være ude, at der sker oversvømmelser - så ring til os, og vi er hurtig fremme og klar til at opsugevand, og derved være med til at mindske skaderne.


Har du rotter?

Har du problemer med rotter i kloakken eller mistanke om eventuel skade, kan vi anbefale vores TV-inspektion, som vil kunnelokalisere, hvad mulige problemer med kloakken.


Kontakt os

Vores kompetente medarbejdere sidder klar ved telefonerne på 47 31 00 92, så du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål eller har brug for assistance. Du kan også sende os en mail her.


Vi kører over hele Nordsjælland

Vi kører over hele Nordsjælland herunder bl.a. Frederikssund, Halsnæs, Frederiksværk, Skibby, Hillerød, Helsinge m.fl. Da vi har biler kørende over hele regionen, kan vi typisk være hos dig meget hurtigt, hvis du har akut behov for det.

Leveret af