Slamsugning 

Slamsugning og spuling - vi har ekspertisen

Sejersten Kloakservice A/S har både ekspertisen og udstyret til at løse dit problem med kloakken top professionelt.

Vores moderne slamsugere sikrer en hurtig og effektiv spuling, rensning og tømning af alle former for kloakker, brønde, olietanke, olie- og fedtudskillere.

Ved oversvømmelse er vi hurtigt fremme på stedet, så opsugning af vandet kan påbegyndes straks, og skaderne formindskes.

Til rensning af kloakker og afløb anvender vi spulevogne. Desuden råder vi over en kassebil med indbygget spuleanlæg og motorspiral. Vores mindste biler helt ned til 7,5 tons kan uden problemer komme ind i baggårde på cykelstier og andre vanskelig fremkommelige steder, hvor de store biler har svært ved at komme ind.

  • Slamsugning og spuling

  • Rensning og tømning af kloakker

  • Rensning og tømning af tagbrønde, vejbrønde, køkkenbrønde, pumpebrønde mv.

  • Rensning og tømning af olietanke

  • Tømning af olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, sandfang og septitanke/trixtanke

  • Oversvømmelser

  • Flytbart skillerum for slam og spulvand

  • Kassebil med indbygget spulanlæg

  • Kloakledninger og brønde

Kontakt Sejersten Kloak Service

Kontakt os allerede i dag på tlf.: 47 31 00 92 eller gå til vores kontakt side for at få et uforpligtende tilbud.

Leveret af